PETUNJUK ALLAH DI SETIAP ZAMAN

ALLAH SWT berfirman di dalam Al Quran:

Maksudnya: “Dan bagi setiap generasi ada yang memberi petunjuk.” (Ar Raad: 7)

Petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah rasul-rasul dan nabi-nabi. Artinya setiap zaman, Allah pasti akan mendatangkan orang-Nya yang menjadi petunjuk kepada manusia.

Di zaman ada rasul maka rasul membawa syariat baru dari Allah. Di zaman tiada rasul, nabi-nabi didatangkan untuk menyampaikan syariat rasul yang sebelumnya. Manakala disegi aqidahnya tetap sama, yakni setiap rasul datang untuk mengenalkan Allah sebagai Tuhan kepada manusia. Cuma syariat yang berbeda.

Sepanjang umur dunia, Allah sudah mengutus 313 orang rasul. Ada juga yang mengatakan 314 atau 315 orang rasul semuanya. Bilangan nabi sebanyak 124 ribu orang. Nabi-nabi ini datang di antara atau di celah-celah kedatangan rasul. Ada juga yang datang bersama-sama dengan kedatangan rasul.

Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Selepasnya tiada lagi nabi atau rasul sebab baginda ialah Nabi akhir zaman. Selepas kewafatan baginda SAW, dunia bersambung untuk 15 kurun lagi sebelum Kiamat. Artinya selama 1500 tahun, manusia mempunyai nabi yang telah wafat. Apa artinya ini?

RASULULLAH TERUS MEMIMPIN

muhammad.jpg

Kewafatan Rasulullah SAW bukan bermakna berakhinya misi baginda sebagai rasul dan nabi. Bahkan ketika saat kematiannya baginda menyebut, “”Ummati, ummati ” Tangisan baginda mengenang nasib umatnya itu membawa arti bagindalah yang akan menyelamatkan umatnya dengan izin Allah. Sebagai Rasul, tentu Allah ada cara-Nya untuk melakukan peranan seorang yang sudah wafat dapat menyelamatkan orang yang hidup.

Hal ini bukan suatu yang mustahil. Dalam kitab-kitab terdapat banyak kisah menceritakan bagaimana orang mati (roh orang soleh) dapat membantu orang hidup. Kalau orang soleh pun dapat membantu secara roh, tentulah hal ini Tuhan benarkan berlaku kepada Rasulullah SAW selepas kewafatannya dalam memikul tugas sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Bahkan sebelum kelahirannya, roh atau nur Muhammad yang suci itu telah berperanan. Nabi ‘Adam a.s. pernah bertawasul dengan Rasulullah SAW apabila melihat nama Muhammad digandingkan dengan nama Allah di Syurga.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, bumi telah mengadu kepada Tuhan mengapa tiada lagi nabi yang berjalan di atasnya sesudah Nabi Muhammad SAW. Amirul Mukminin Sayidina Ali k.w. juga telah berdoa: “Ya Allah, ya Tuhanku! Biarlah bumi ini tidak sepi dari penegak agama-Mu dengan hujah, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. “

Walau bagaimanapun, dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, bumi ini sebenamya tidak pernah lengang dari para ulama yang hak dan para kekasih Allah dari kalangan wali Autad dan Abdal yang membawa manusia kembali kepada Tuhan. Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tiada mewariskan umatnya uang, tetapi mereka mewariskan umatnya ilmu pengetahuan.” (Hadis diriwayatkan daripada Anus, tersebut dalam kitab Al Jamius Shoghir)

Dalam Hadis yang lain Rasulullah bersabda: .

Maksudnya: “Para ulama umatku sama seperti para nabi Bani Israil.” (Menurut Fakhrurrazi, Ibnu Qudamah, Al Baziri dan lain-lain)

Nabi-nabi Bani Israil yang dimaksudkan dalam Hadis di atas, mereka muncul di celah-celah terputusnya kezahiran para rasul Bani Israil. Contohnya Nabi Samuel a.s. yang muncuI di waktu kekosongan rasul iaitu setelah berlalunya zaman Nabi Zulkifli a.s. dan sebelum kedatangan Nabi Daud a.s. Manakala setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi selepasnya. Lalu Rasulullah mengibaratkan para ulama yang hak di kalangan umatnya ini sebagai pewarisnya dan menggantikannya dalam tugas memikul tanggungjawab meneruskan seruan agama Allah SWT. Begitu sekali nabi memuliakan para ulama di kalangan umatnya dari segi peranan menyampaikan seruan, bukan dari sudut darjat kenabian.

Begitu juga dengan rahmat Allah Swt, di sepanjang zaman hingga kini dunia tidak pemah putus dari adanya para wali Autad dan Abdal yang karena ketaqwaan merekalah Allah turunkan rahmat-Nya ke muka bumi. Cuma mereka tidak dikenali umum. Tetapi bagi para mujaddid yang zahir setiap awal kurun, kepimpinan mereka lebih terserlah berbanding ulama-ulama lain. Ini karena mereka adalah ulama yang berwatak rasul (yakni mereka mendidik dan memimpin manusia menuju Tuhan). Oleh itu menjadi tanggungjawab umat Islam di setiap awal kurun untuk mencari mujaddid di kurunnya karena ia adalah khabar gembira dari Rasul.

KEPIMPINAN RASULULLAH MELALUI MUJADDID

Nampaknya teknik yang digunakan oleh Allah untuk membolehkan Rasulullah SAW terus memimpin umat setelah kewafatannya itu boleh dibaca dalam sabda Rasulullah SAW iaitu:

Maksudnya: Dari Abu Hurairah r.a. katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengu tus pada umat ini di setiap awal 100 tahun seorang (mujaddid) yang akan memperbaharui urusan agama mereka. ” (Riwayat Abu Daud)

Jadi berdasarkan Hadis tadi, jelas bahawa di setiap awal kurun (Hijriah), Allah utuskan seorang mujaddid.

Mujaddid ertinya orang yang membawa pembaharuan. Dalam bahasa Inggeris dikatakan ‘reformer’ yang bererti pembaharu. Tugas mujaddid adalah untuk memperbaharui urusan agama. Mujaddid datang bukan membawa agama baru atau memperbaharui isi Al Quran. Mereka tetap membawa isi Islam sepertimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuma penafsiran tentang isi Al Quran dan Hadis itu saja. Yang diperbaharui melalui ilham dari Tuhan yang mana penafsiran itulah yang paling tepat dan sesuai untukdiamalkan di zamannya.

Roh Rasulullah SAW diizinkan Allah untuk hadir (yaqazah) mengajarkan melalui ilham yang jatuh ke hati para mujaddid. Hakikatnya Rasulullah-lah yang melakukan tugasan sebagai Nabi akhir zaman untuk menghidupkan agama Islam atau Al-Quran dan Sunnah setiap 100 tahun sekali.

Rasulullah-lah yang memonitor setiap mujaddid sehingga mereka bukan hanya mampu mentafsirkan Al Quran dan Sunnah tetapi juga mengamalkannya dalam diri, keluarga, jemaah dan perjuangannya. Sehingga jadilah setiap mujaddid yang lahir di awal kurun itu umpama ‘Al-Quran bergerak’ di kurun tersebut. Keindahan Islam yang dibawa dan diperjuangkannya berjaya menjadi contoh atau role model, sehingga hasilnya manusia jatuh hati kepada Tuhan dan syariat-Nya.

Mengapa Tuhan mengambil kaedah ‘mujaddid’ sebagai saluran untuk Rasulullah berperanan?

Ini adalah karena Allah mahu menunjukkan kuasa-Nya yang Maha Agung terhadap Nabi Muhammad SAW yang mana Nur Muhammad itu adalah lebih dominan daripada fisiknya. la kekal wujud dan berperanan sejak awal-awal diciptakan sebagai ciptaan paling utama. la akan terus berperanan walaupun terhadap makhluk paling akhir yang akan dimatikan.

Jasad Rasulullah SAW yang kekal tidak reput, yang ada di bumi Madinah itu pun merupakan satu kekuatan simbolik umat Islam. Ditambah lagi dengan roh baginda yang cukup kuat dan aktif bekerja sesudah wafatnya adalah satu kekuatan tersirat kedua yang menjadi kekuatan juga lagi untuk umat Islam.

Ajarannya terus menguasai dan akan bangkit sekali lagi untuk memerintah dunia seluruhnya. Grand design oleh Allah dan Rasul ini adalah percaturan paling licik, membuatkan musuh-musuh-Nya akhirnya menyerah diri kepada Allah dan menerima agama Muhammad.

Advertisements
This entry was posted in Perjuangan, Rasulullah SAW, Tokoh Kebangkitan Kedua and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to PETUNJUK ALLAH DI SETIAP ZAMAN

 1. Pingback: Berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya « MENEMPA SEJARAH KEBANGKITAN ISLAM AKHIR ZAMAN

 2. abang_cool says:

  Rasulullah manusia termulya yang pernah Allah hadirkan kedunia ini, semoga kita berjumpa dan mendapat safaatnya di yaumil akhir nantio amin

  abang_cool
  http://who-want-the-truth.blogspot.com/
  http://kitab-investasi.blogspot.com/

 3. WE_WITH says:

  Perbanyaklah shalawat untuk RASULULLAH SAW agar di akhirat kelak kita akan mendapatkan safaat dari beliau amin…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s